All Categories

Celebration of life as our mother is about to add another year this coming DEC 22.


MADAM Christiana Aina Ogundele
WISH YOU AN HAPPY BIRTHDAY!

Mama having it real

Mama with YWCA
Mama with families
Mama @ 50yrs

Mama with her beloved friend Mrs showunmi

Mama with church members and husband

Mama with few siblings at her mums burial

Mama @ 60yrs

mama with oba ajura and FAMILY

 
     mama with church member YWCA                                              

Mama with Mr Shina obimakinde (abuja) 

Mama with rtd Rev olarewaju right plus families

                                                                                                           

                                                     
Mama with mrs sijuade (sister inlaw)

 
  Mama and husband chife eng olajide ogundele with sister and friend

Mama with some gran children at 50th birthday.

Mama with few children and family friends 

Mama with blessed friends @ 60

Mama with late mrs balogun(RIP) YWCA

Mama with the wife of late ‘balogun of egbe land’ sanyolu

Mama with church sister friends 

Mama with mrs adeniji wife of seriki of illaro
Sharing is 1 of Mama’s best song glorifying GOD with.
(OKAN MI YO NINU OLUWA)
1.                Okan mi yo ninu Oluwa,
‘Tori o je Iye fun mi,
Ohun Re dun pupo lati gbo,
Adun ni lati r’oju Re,
Emi yo ninu re(2ce)
‘Gbagbogbo l’o nfi ayo kin okan
mi,
‘Tori emi yo ninu re.

2.         O ti wa mi pe ki nto mo O
‘Gbati mo rin jina sagbo
O gbe mi wa sile l’apa Re
Nibiti papa tutu wa
Emi yo ninu Re (2ce)
‘Gbagbogbo lo nfi ayo kun okan
mi,
‘Tori emi yo ninu Re,
3.         Ore at’ anu re yi mi ka,
Or-ofe re nsan bi odo,
Emi re nto, o sin se ‘tunu,
O ba mi lo sibikibi;
Emi yo ninu re (2ce)
‘Gbagbogbo lo nfi ayo kun okan
mi,
‘Tori emi yo ninu Re.

4.         Emi y’o dabi re n’ijo kan,
O s’ eru wuwo mi kale,
Titi ‘gbana ngo j’olotito,
K’emi si s’oso pade re,
Emi yo ninu re (2ce)
‘Gbagbogbo lo nfi ayo kun okan
mi,
‘Tori emi yo ninu Re.
COURTESY:  CHILDREN, IN LAWS AND GRAN CHILDREN.

Related Articles

Show Buttons
Hide Buttons
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker